مكتبة الشهيد خالد الحسن

  1. الرئيسة
  2. المكتبة الإلكترونية

المجلات الإلكترونية


 

1- Directory Of Open Access Journals

Http://Www.Doaj.Org/

 

 

2- LivRe

 Http://Portalnuclear.Cnen.Gov.Br/Livre/Inicial.Asp

 

 

3- Science Alert

Http://Scialert.Net/Index.Php

 

 

4- Jurn Directory

 Http://Www.Jurn.Org/Directory/

 

 

5- HyperSciences

Http://Www.Hypersciences.Org/

 

 

6- Open Access Journals

Http://Oajse.Com/

 

 

7- Http://Www.Knowledgecenter.Unr.Edu/Ejournals/Freealpha.Aspx

 

 

8- Hindawi Publishing Corporation

Http://Www.Hindawi.Com/Journals/

 

 

9- HighWire

Http://Highwire.Stanford.Edu/Lists/Freeart.Dtl

 

 

10- PMC

Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pmc/

 

 

11- Free Medical Journals

Http://Www.Freemedicaljournals.Com/

 

 

12- Http://Ancientworldonline.Blogspot.Com/2009/10/Alphabetical-List-Of-Open-Access.Html

 

 

13- Http://Www.Ergobservatory.Info/Ejdirectory.Html

 

 

14- Http://Www.Foreast.Org/Journals

 

 

15- Knol

Http://Knol.Google.Com/K/Christopher-Leffler/Open-Access-Ophthalmology-Optometry-And/3gd48p3w1cmm6/15#

 

 

16-Open Access Journals

Http://Iamcr.Org/Content/View/195/322

 

 

 17- Http://Ucblibraries.Colorado.Edu/Dean/Peer_reviewed.Htm

 

 

18-  Wiley Open Access

Http://Www.Wileyopenaccess.Com/View/Index.Html

 

 

19- Oxford Journals

Http://Www.Oxfordjournals.Org/Oxfordopen/Open_access_titles.Html

 

 

20- PLoS

Http://Www.Plos.Org/Publications/Journals/

 

 

21- IDEAS

Http://Ideas.Repec.Org/

 

 

22-  Bentham Science

Http://Benthamscience.Com/Open/

 

 

23- Http://Www.Academicjournals.Org/Journals.Htm 

 

 

24- Http://Www.Egu.Eu/Publications/Open-Access-Journals.Html

 

 

25- Springer Open

Http://Www.Springeropen.Com/Journals

 

 

26- Http://Www.Scirp.Org/

 

 

27- Http://Www.Medindia.Net/Medical-Journals/Index.Htm

 

 

28- Http://Www.La-Press.Com/

 

 

29- Http://Www.Onlinecollege.Org/2009/11/11/100-Excellent-Open-Access-Journals-For-Educators/

 

30- Http://Www.Biomedcentral.Com/Journals/Bysubject

 

31- Http://Hermia.Emeraldinsight.Com/Jotw/Index.Htm

 

32- Http://Www.Who.Int/Publications/En/

 

33- Http://Escholarship.Org/Uc/Search?Smode=Browse;Browse-Journal=Aa

 

34- LAW JOURNALS

Http://Www.Law.Cam.Ac.Uk/Resources_jour.Php

35-  المجلة العربية للطب النفسي

Http://Www.Arabjpsychiat.Com/Index.Php?Option=Com_content&View=Article&Id=49:Vol18-No2-November-2009&Catid=1:Volumes-A-Articles&Itemid=2

 

36-  Cambridge Journals Online

Http://Journals.Cambridge.Org/Action/Login;Jsessionid=4E2A6B4D74C6DB35CA421E77F444B78C.Journals

 37.

Royal Society Journals Online

 

Http://Royalsocietypublishing.Org/Journals

إقرأ أيضا

الحقوق محفوظة مكتبة الشهيد خالد الحسن © 2017